Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDERE LABORATOIRES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  (40-748), przy ulicy Mieczyków 14, w celu przesyłania newsletteru.
  2. we wszelkich sprawach z zakresu danych osobowych mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem e-mail: [email protected] lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „DO”;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania newslettera na podstawie zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
  5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie newslettera;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do usługi newslettera.
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.